HODOWLA SERWALA AFRYKAŃSKIEGO

CITES:

Serwal wymieniony został w CITES załącznik 2 / Annex B co oznacza, że handel międzynarodowy tymi zwierzętami jest regulowany przez przepisy Konwencji Waszyngtońskiej.
Wszystkie kocięta opuszczające nas do rodzin mieszkających poza obszarem Unii Europejskiej otrzymają dokument CITES wydany przez Polskie Ministerstwo Środowiska.

Więcej informacji dotyczących CITES można uzyskać na oficjalnej stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.mos.gov.pl

KONTAKT

Email

Wyślij wiadomość